Cookiebeleid

Ons gebruik van cookies

Welkom bij www.abbotkinneys.com, eigendom van en beheerd door Wessanen Benelux B.V. en handelend onder de merknaam “Abbot Kinney’s”, (“we” of “Wessanen”). Hier vindt u informatie over welke cookies kunnen worden ingesteld als u onze website bezoekt en hoe u die cookies kunt weigeren of verwijderen. Voor verdere uitgebreide informatie over de site klikt u hier om onze algemene voorwaarden te bekijken https://abbotkinneys.com/terms en onze Privacy Policy https://abbotkinneys.com/priva....

Wat zijn cookies?

 • Een cookie is een databestandje dat op uw computer of ander apparaat wordt geplaatst zodat een website u kan herkennen als gebruiker als u via dezelfde computer en internetbrowser terugkomt naar de website, gedurende de duur van uw bezoek (met gebruikmaking van een ‘sessiecookie’) of voor herhaalde bezoeken (een ‘blijvende cookie’). Andere soortgelijke bestanden werken op dezelfde manier en we gebruiken het woord ‘cookie’ in dit beleid om te verwijzen naar alle bestanden die op deze manier informatie verzamelen.
 • Cookies worden zeer vaak gebruikt als technologie voor het onthouden van bepaalde informatie over bezoekers aan een website. Verreweg de meeste websites maken momenteel gebruik van cookies en ze worden vaak gebruikt voor een breed scala van taken. We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
 1. Als het noodzakelijk is voor het functioneren van de website, bijvoorbeeld om u in staat te stellen in te loggen op uw account en een order te plaatsen.
 2. Voor het analyseren van het gebruik van onze website door bijvoorbeeld het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en te kijken naar de manier waarop zij zich op onze website bewegen. Dit helpt ons om te zien welke delen van de website populair zijn en welke onderdelen moeten worden verbeterd om de gebruikers een betere ervaring te bieden.
 3. Om te herkennen wanneer u terugkomt op onze website, zodat content voor u gepersonaliseerd kan worden, bijvoorbeeld door uw land- en locatievoorkeuren te onthouden.
 4. Om uw bezoek aan onze website en de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd te registreren. We gebruiken dit om onze website relevanter te maken voor uw interesses.
 5. Om ons in staat te stellen u meer gepersonaliseerde advertenties te leveren door samen te werken met geselecteerde advertentiepartners.

Dit document geeft u informatie over de specifieke cookies die op onze website worden gebruikt.

Het controleren en verwijderen van cookies

 • Als u bent ingelogd op onze website krijgt u een melding te zien over ons gebruik van cookies. U hebt ook de keuze gekregen om in te stemmen met bepaalde typen cookies. Als u uw cookievoorkeuren niet hebt gewijzigd, plaatsen we alleen essentiële cookies op uw computer of ander apparaat. We moesten een cookie gebruiken om u die kennisgeving te laten zien (u kunt de details van deze cookies in de onderstaande tabel zien onder ‘Cookiebanner’). Als u verdergaat met het gebruik van onze website, worden tijdens uw bezoek meer cookies en andere trackingtechnologieën waarmee u heeft ingestemd op uw computer geplaatst, zoals beschreven in dit Cookiebeleid.
 • We gebruiken cookies niet voor het verzamelen van persoonlijke identificeerbare informatie over u. Als u echter de cookies wilt beperken of blokkeren die door onze website (of op een andere site) zijn ingesteld, kunt u dit doen via uw browserinstellingen. De functie ‘Help’ in uw browser vertelt u hoe dit moet doen. Cookies die worden ingesteld via onze website kunt u ook uitschakelen door het volgen van de instructies in de paragraaf ‘Uitschrijven’ in elk van de onderstaande modellen.
 • Een andere site die u misschien wilt bezoeken is http://www.allaboutcookies.org/. Deze website bevat uitgebreide informatie over hoe u dit kunt doen bij allerlei verschillende browsers. U vindt er ook gegevens over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen en meer algemene informatie over cookies. We wijzen u erop dat we omdat deze websites geen eigendom zijn van of worden beheerd door Wessanen niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan.
 • Wees u ervan bewust dat het beperken van cookies kan betekenen dat u niet volledig kunt profiteren van alle functies of diensten die beschikbaar zijn op onze website.

Belangrijkste cookies gebruikt op onze sites

Hieronder ziet u een lijst van de noodzakelijke cookies die op onze website worden gebruikt en waarvoor ze worden gebruikt:

Naam cookie:

Functioneel

ID

 • Heavyweight
 • XXXXX_username
 • Craft-XXXXX:siteId
 • cookieconsent_status

Doel

 • Garanderen van het functioneren van de website
 • Bijhouden van de actieve gebruikersaccount
 • Bijhouden van de actieve vertaling
 • Bijhouden van de cookie-acceptatiestatus

Verdere informatie

Het is niet mogelijk om deze cookie uit te schakelen.


Naam cookie:

Analytisch

ID

 • ajs_anonymous_id
 • ajs_user_id

Doel

 • Opslaan van het laatste bezoek
 • Registreren van het aantal mensen dat de website bezoekt en bijhouden of u de website al eerder hebt bezocht
 • Statistische gegevens

Vervalt na

één jaar


Naam cookie:


_gcl_au

ID

_gcl_au

Doel

 • Opslaan en bijhouden van conversies

Vervalt na

Dit is een blijvende cookie die op uw apparaat blijft nadat uw browsingsessie is geëindigd.


Naam cookie:


_fbp

ID

_fbp

Doel

 • Opslaan en bijhouden van bezoeken aan de website
 • Marketing/Tracking

Vervalt na

3 maanden


Cookies ingesteld door derden

We gebruiken en werken ook met een aantal cookies van externe leveranciers en partners die cookies op de sites instellen om bepaalde diensten te verlenen en functies beschikbaar te maken. We hebben geen controle over de verspreiding van deze cookies. Als u meer informatie wilt over de cookies gebruikt door deze organisaties en informatie over hoe u zich kunt uitschrijven, kunt u deze vinden in de onderstaande tabel.

Naam cookie:

Google Analytics

ID

 • _ga
 • _gat
 • _gid

Doel

 • Informatie verzamelen over uw computer, waaronder uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeemadministratie en om rapporten op te stellen;
 • inschatten van ons bezoekersaantal en de gebruikspatronen; en
 • anonieme trackingacties binnen de site.

Vervalt na

Dit is een blijvende cookie, die op uw apparaat blijft nadat uw browsingsessie is geëindigd.

Bron van cookie

Google

Verdere informatie

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalyseservice die wordt geleverd door Google, Inc. Google Analytics stelt een cookie in om uw gebruik van deze website te beoordelen en voor ons rapporten op te stellen over de activiteit op de website. Deze cookie verzamelt geen informatie die een individuele persoon identificeert. Zie voor het weigeren of verwijderen van deze cookies https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Naam cookie:


Google Analytics

ID

 • IDE
 • DSID

Doel

 • Voor het tonen van Google-ads op niet-Googlesites
 • Voor het identificeren van een ingelogde gebruiker op sites buiten Google en om te onthouden of de gebruiker heeft ingestemd met gepersonaliseerde advertenties.

Vervalt na

 • Twee jaar
 • Twee weken

Bron van cookie

Google

Verdere informatie

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalyseservice die wordt geleverd door Google, Inc. Google Analytics stelt een cookie in om uw gebruik van deze website te beoordelen en voor ons rapporten op te stellen over de activiteit op de website. Deze cookie verzamelt geen informatie die een individuele persoon identificeert. Zie voor het weigeren of verwijderen van deze cookies https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Naam cookie:


Facebook Tracking

ID

 • fr (advertenties)
 • sb (veiligheid)
 • datr

Doel

 • Voor het weergeven, meten en verbeteren van de relevantie van advertenties
 • Om uw browser veilig te identificeren
 • Om de internetbrowser die wordt gebruikt voor het maken van verbinding met Facebook te identificeren, onafhankelijk van de ingelogde gebruiker

Vervalt na

 • 3 maanden
 • 2 jaar, dit is een blijvende cookie
 • 2 jaar, dit is een blijvende cookie

Bron van cookie

Facebook


Naam cookie:

Stripe Fraud prevention

ID

 • __stripe_mid
 • __stripe_sid

Doel

 • Fraudepreventiecookies en soortgelijke technologieën die we via onze site implementeren helpen ons bij het begrijpen van de computers en de internetbrowsers die worden gebruikt voor het krijgen van toegang tot Stripe- diensten. Deze informatie stelt ons in staat om mogelijk schadelijk of onwettig gebruik van onze diensten te monitoren en te ontdekken.

Vervalt

 • 1 jaar
 • 30 minuten

Bron van cookie

Stripe


Email Tracking

 • Sommige van de e-mails die we u sturen kunnen een ‘webbakenpixel’ of geadresseerde links bevatten waardoor we kunnen vaststellen wanneer u de e-mail hebt geopend en om te controleren naar welke links in de e-mail werd doorgeklikt. We gebruiken deze informatie om te bepalen welke gedeelten van onze e-mails voor u het meest van belang zijn.
 • U kunt de pixel verwijderen door de e-mail te verwijderen. Als u de pixel niet wilt downloaden op uw computer of ander apparaat, kunt u dat regelen door aan te geven dat u e-mails van ons wilt ontvangen in plain text in plaats van in HTML. Een andere manier is dat u zich uitschrijft uit onze mailinglijst via de uitschrijf link die u kunt vinden in elke via e-mail toegestuurde nieuwsbrief die u van ons ontvangt.

Veranderingen in dit Cookiebeleid

Eventuele veranderingen die we in de toekomst doorvoeren in ons Cookiebeleid worden gepost op deze pagina. Dergelijke veranderingen gaan onmiddellijk in nadat ze op de site zijn gepost. U moet daarom dit beleid regelmatig bekijken om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de laatste versie. Als we dat nodig achten, zullen we u hier ook kennis van geven via e-mail.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt of zich zorgen maakt over cookies of uw privacy bij het gebruik van onze website, kunt u contact met ons opnemen: https://abbotkinneys.com/conta...


Versie 1 maart 2021.

Nom du Cookie:

Google Analytics

ID

 • IDE
 • DSID

Finalité

 • Pour diffuser des annonces Google sur des sites autres que Google
 • Pour identifier un utilisateur connecté sur des sites autres que ceux de Google et se rappeler si l'utilisateur a consenti à la personnalisation des annonces.

Expire

 • deux ans
 • deux semaines

Source du cookie

Google

Informations complémentaires

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse internet fourni par Google, installant un cookie afin d'évaluer votre utilisation de ce Site et de compiler pour nous des rapports sur l'activité du site. Ce cookie ne collecte pas d'informations permettant d'identifier un individu. Pour savoir comment refuser ou supprimer ces cookies voir https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Nom du Cookie:


Facebook Tracking

ID

 • fr (Publicité)
 • sb (Sécurité)
 • datr

Finalité

 • Pour afficher, mesurer et améliorer la pertinence des publicités
 • Pour identifier votre navigateur en toute sécurité
 • Pour identifier le navigateur internet utilisé pour se connecter à Facebook, indépendamment de l'utilisateur connecté.

Expire

 • 3 mois
 • 2 ans, c'est un cookie permanent
 • 2 ans, c'est un cookie permanent

Source du cookie

Facebook


Nom du Cookie:


Stripe Fraud prevention

ID

 • __stripe_mid
 • __stripe_sid

Finalité

 • Les cookies de prévention de la fraude et les technologies similaires que nous mettons en œuvre sur notre site nous aident à comprendre les ordinateurs et les navigateurs internet utilisés pour accéder aux services Stripe. Ces informations nous permettent de surveiller et de détecter toute utilisation potentiellement nuisible ou illégale de nos services.

Expire

 • 1 an
 • 30 minutes

Source du cookie

StripeTraçage des e-mails

 • Certains des e-mails que nous vous envoyons peuvent contenir un « pixel balise internet » ou des liens traceurs nous permettant d'identifier le moment où vous avez ouvert l'e-mail et de vérifier les liens contenus dans l'e-mail que vous avez consultés. Nous utilisons ces informations pour savoir quelles parties de nos e-mails présentent le plus d’intérêt pour vous.
 • Vous pouvez supprimer le pixel en supprimant l'e-mail. Si vous ne souhaitez pas que le pixel soit téléchargé sur votre ordinateur ou autre appareil, optez pour recevoir nos e-mails en texte brut plutôt qu'en HTML. Vous pouvez également vous désabonner de notre liste de diffusion à l’aide de notre lien de désabonnement fourni dans chaque bulletin électronique que vous recevez de notre part.

Modifications apportées à notre politique de cookies

Toute modification que nous apporterons, le cas échéant, à notre politique de cookies sera publiée sur cette page. Les changements entreront en vigueur immédiatement après leur publication sur le site. Veuillez donc consulter régulièrement cette politique afin de vous assurer de connaître la version actualisée. Vous serez également informé par e-mail, si nous le jugeons utile.


Nous contacter

Pour toute question ou pour tout problème concernant les cookies ou la protection de votre vie privée, veuillez nous contacter à : https://abbotkinneys.com/conta...


Version 1er mars 2021.