Plantaardig pionieren

Screenshot 157

We kunnen er tegenwoordig letterlijk en figuurlijk niet meer om heen; blokkeerboeren, stikstof, klimaatdoelstellingen, dierenwelzijn en de eiwittransitie. Er valt nog al wat te discussiëren over onze voedselsector en de oorsprong van de eiwitten die we consumeren. Gelukkig wordt dit ook in grote mate gedaan! Het is hierbij wel belangrijk dat deze discussie op een eerlijke manier wordt gevoerd, waarbij context erg belangrijk is. Wij trappen af met dit artikel om meer context te creëren over de situatie waar de landbouwsector in verzeild is geraakt. Een veelbesproken onderwerp dat hieraan gerelateerd is, is de consumptie van (te)veel dierlijke eiwitten. Wij zien dat deze balans zoek is geraakt en dat deze balans herstelt moet worden is wat ons betreft geen vraag, maar een feit. Maar hoe is deze situatie nu eigenlijk ontstaan?

Nooit meer honger

Na de oorlog waren het onze voorouders die op grote schaal dierlijke eiwitten (melk, kaas, vlees) gingen produceren en consumeren om nooit meer honger te hoeven krijgen. Efficiënt voedsel produceren werd een doel op zich. Boeren werden daarom van hogerop streng geadviseerd om zich te gaan specialiseren. worden. Waar boeren vroeger vaak verschillende dieren hielden waar verschillende gewassen voor werden verbouwd, kozen de meeste boeren er na de oorlog voor om zich te specialiseren. Ze werden varkensboer, kippenboer, koeienboer of akkerbouwer. Door deze specialisaties werd de Nederlandse landbouw een van de meest efficiënte ter wereld. Hierdoor hebben onze ouders zich nooit hoeven te bekommeren of er wel genoeg eten beschikbaar was en werd het voor het eerst als ‘normaal’ beschouwd om elke avond vlees te eten. De consequentie hiervan was dat producten van dierlijke eiwitten hun status van luxeproduct verloren en daardoor veranderden in een alledaags massaproduct.

Hierdoor is duidelijk geworden dat consumptie en productie hand in hand gaan. Het is dus niet terecht om de landbouwsector de oorzaak van deze disbalans toe te rekenen, iedereen heeft er immers voordeel van gehad. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij als landbouwsector geen verantwoordelijkheid hoeven te nemen. Sterker nog, wij zijn van mening dat juist wij, de landbouwsector, het voortouw moeten nemen. Zo kunnen we verandering in gang zetten die we zelf graag hadden gezien, een verandering die past bij de wensen van de consument.

Onze toekomst

Als jonge melkveehouders zijn wij enige jaren geleden, met het oog op overname van de melkveehouderij van onze ouders, gaan nadenken op welke manier wij dit familiebedrijf voort willen zetten. Ook wij zagen dat de balans wat betreft de productie van plantaardige en dierlijke eiwitten is zoekgeraakt. Hier willen wij graag iets aan doen. In plaats van vele kopjes koffie drinken en vergaderen, houden wij ons liever bezig met cappuccino’s en sojabonen. Cappuccino’s gemaakt van Nederlandse soja welteverstaan! Uiteraard doelen wij hier niet op het drinken van plantaardige cappuccino tijdens vergaderingen, maar stropen wij de mouwen op om de eerste plantaardige cappuccino op basis van soja van Nederlandse bodem te realiseren. Hiermee kunnen we een stap in de goede richting zetten en de consumptiebalans van dierlijke en plantaardige eiwitten herstellen.

Dit proces bleek niet altijd even makkelijk, omdat wij kennis moesten vergaren op veel verschillende vlakken. We liepen dan ook met veel vragen in ons hoofd: Op welke manier teel je gewassen die geschikt zijn voor plantaardige zuivelalternatieven? Wat vindt de Nederlandse consument precies lekker? Hoe verwerk je lokale gewassen tot een veilig product en hoe krijgen we ons product uiteindelijk bij de klant? Tegelijkertijd moet het product betaalbaar blijven voor de consument. Door gewoon aan de slag te gaan en één voor één de uitdagingen aan te pakken krijgen we steeds beter antwoord op deze vragen en komen we steeds een stapje verder.

Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat de discussies over de landbouw blijven plaatsvinden, zodat ieder zijn eigen mening kan vormen. Maar wanneer je echt voor verandering wilt zorgen, zal er actie ondernomen moeten worden. Stel jezelf vragen zoals: Waar sta ik nu precies? Hoe zorg ik ervoor dat mijn acties een positieve bijdrage leveren aan het doel?

Met de oprichting van De Nieuwe Melkboer hebben wij in ieder geval een stap in de juiste richting gezet, want inmiddels is onze soja melk van Nederlandse bodem een feit. En die eerste echte Nederlandse cappuccino met onze zelfgemaakte soja drink? Die smaakte naar meer.

Screenshot 161
Screenshot 157 More by De Nieuwe Melkboer